Hoppa till innehållet
Robot

Högautomationsceller

Det finns en tydlig trend av att gå från konventionella robotceller mot lösningar med högre automationsnivå. Framför allt är laddning och lossning moment som kan automatiseras genom införandet av hanteringsrobotar. En hanteringsrobot kan plocka in och ur material i fixturer. Det här är lösningar som lämpar sig för höga volymer.

UPPTÄCK MER
Flexiblaceller Ny Slussbild

Flexibla celler

Vid kundorderstyrd tillverkning kan produktionsbatcherna bli ganska små vilket innebär att det måste göras många produktbyten i robotcellen. Byte av fixturer tar tid – tid då roboten inte kan producera. För att undvika detta har vi utvecklat ett eget palettbaserat system (materialbärare av fixturer) som medför ett minimalt stillestånd hos robotarna, vilket höjer effektiviteten markant när det behövs många produktbyten.

UPPTÄCK MER
IMG 3361 Storttungt Ny

Stort och tungt

Andon Robotics är en avknoppning från ABB där vi hade en global roll som ”Center of excellence” inom robotsvetsning. ABB:s ledande ställning på marknaden när det gäller utveckling av robotbärare och lägesställare för stora och tunga produkter är vår grund. Utifrån den har Andon Robotics fortsatt att utveckla sitt koncept och kan idag erbjuda kvalificerade kundspecifika lösningar inom robotsvetsning av stora och tunga produkter.

UPPTÄCK MER