Hoppa till innehållet

Om Andon Robotics

Andon Robotics är en kompetent och långsiktig partner för skräddarsydda lösningar inom robotiserad hantering och svetsning. Även om vår historia vittnar om ett starkt ursprung inom robotiserad svetsning har vi genom åren också lärt oss att hantera materialet på ett optimalt sätt. Våra lösningar klarar av att hantera både blandade lågserier och höga volymer. Idag är den robotiserade hanteringen en lika stark del av oss som svetsningen är, vilket betyder att vi lika gärna erbjuder lösningar för enbart hantering.

Andon Robotics Fotograf Andreas Varrio Croped

Vår historia

Andon Robotics representerar en robotsvetsteknologi som startade inom ESAB Group 1974. Det var då den första helt elektriskt kontrollerade svetsroboten levererades till en svensk kund. Affärsverksamheten utvecklades inom ESAB fram till januari 1993, då hela robotverksamheten förvärvades av ABB och integrerades i deras marknadserbjudande. Inom ESAB och ABB – båda världsledande företag – var robotaktiviteterna indelade två verksamhetsgrenar: produkt och system.

2004 bröts systemdelen ut från ABB och Andon grundades. Vägen från när allt började under ESAB-tiden fram till idag när Andon ingår i Weland-koncernen har varit lång. Bolag kommer och går men verksamheten och kunskapen består.

The business goes on And on And on….Andon.